СВЕТСКИ ИЗВЕШТАЈ О ДРОГАМА 2023

На позив Комитета ѕа дроге при УН присуствовали смо годишњем вебинару. Вебинар су водили председавајући Комитета Матеј Кошир са сарадницима. Након представљања извештаја уследила је дискусија чланова раѕличитих организација и академске заједниаце која је иначе била веома жва и током многобројних излагања путем интерног чета.

Када се ради о самом извештају ми смо са нашим члановима већ поелили раније значајан део информација али је ово била прилика да се са неколико различитих погледа сагледа ситуација и трендови у потражњи и понуди различитих дрога широм света.

Овакви вебинари су веома значајни јер могу подстицајно да делују на владе, државне организације, организације цивилног друштва и појединце да своје активности усмере како на превенцију тако и наранирање последица. Посебно на спречавање стигматизације особа које су угрожене конзумирањем дрога без обзира да ли се налазе на лечењу или су тај процес савладале и сада се труде да поново постану прихваћени од стране друштва.