ДОКУМЕНТА

ИПО ГРБ ЗАШТИЋЕН ЈЕ КАО ИНТЕЛЕКТУАЛНА СВОЈИНА НАШЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ У СВИМ ЗЕМЉАМА СВЕТА ДО 08.03.2029 ГОДИНЕ. СВАКО НЕОВЛАШЋЕНО КОРИШЋЕЊЕ ПОВЛАЧИ ЗА СОБОМ ПРАВНЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛЕДИЦЕ
Potvrda o registraciji u Evropskoj Komisiji
чланска картица по члану 3 статута
чланска легитимација по члану 3 Статута
ПОТВРДА О ЧЛАНСТВУ У КОМИТЕТУ ЗА БОРБУ ПРОТИВ НАРКОТИКА