НАШИ КУРСЕВИ

ПРИЈАВЉИВАЊЕ ПРЕКО ЛИНКА

https://iposrbija.rs/kurs-koriscenje-interneta-u-teroristicke-svrhe/

Пријављивање преко линка:

https://www.interpolice.org/kurs

Курс је намењен запосленима у вртићима као и боравку основне школе. Састоји се од 
низа практичних поступака које је неопходно предузети у случајевима непредвиђених 
околности као што су пожар, поплава и земљотрес. Посебан део ове едукације посвећен је
 превенцији нестанака деце. Курс је назван по несталој девојчици Барбари Витез. Спроводи
 се у садајству са нашом партнерском организацијом Центар За Безбедност ДБА.


Можете се пријавити путем електронске поште.
НЕКОЛИКО ПУТА ГОДИШЊЕ У САРАДЊИ СА ЦРВЕНИМ КРСТОМ ОРГАНИЗУЈЕМО КУРС ПРУЖАЊА ПРВЕ ПОМОЋИ У СЛУЧАЈУ САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ. КУРС ТРАЈЕ 4 САТА И ТРОШКОВЕ ОБУКЕ СНОСИ ИПО. ДОБИЈА СЕ МЕЂУНАРОДНО ПРИЗНАТИ СЕРТИФИКАТ КОЈИ ВАЖИ 5 ГОДИНА