УЧЛАНИ СЕ

Сваки члан наше организације има могућност

  1. Похађања стручних курсева и семинара по повољнијим ценама од осталих грађана.
  2. Коришћења услуга са попустом код наших партнерских организација.
  3. Објаве стручних текстова и анализа са својим подацима и фотографијом као видом личне промоције на нашем сајту за подручије Републике Србије али и међународном сајту.
  4. Да са својим стручним или научним радом уз покровитељство наше организације учествује на међународним конференцијама безбедности.
  5. Да под патронатом организације реализује сопствени курс из сфере безбедности.
  6. Да постане инструктор у оквиру организације.
  7. Да своју компанију представи осталим члановима као партнерску.
  8. Да постане званични представник уз формирање канцеларије у свом граду.

У делу Документа можете прочитати правилник о изгледу, набавци и коришћењу чланске значке. Свака злоупотреба чланске значке представља инивидуално кривично дело.

Молимо особе са кривичним досијеима да не троше наше и њихово време !

ОД 1. АПРИЛА 2019 ЧЛАНСКЕ КАРТИЦЕ ИМАЈУ НА СЕБИ ОЗНАКУ ЗВАЊА КОЈЕ ЧЛАН ИМА У СКЛАДУ СА ПРАВИЛНИКОМ О АНГАЖОВАНИМ ЧЛАНОВИМА
ИЗНОС ЧЛАНАРИНЕ КОЈА ВАЖИ 365 ДАНА. ПРИПАДНИЦИ ВОЈСКЕ, ПОЛИЦИЈЕ, ПЛАЋАЈУ СХОДНО СТАТУТУ ИЗНОС ОД 1000 ДИНАРА
РОК ЗА ИЗРАДУ ЧЛАНСКЕ ЗНАЧКЕ ЈЕ 15 ДАНА ОД ДАНА ЕВИДЕНТИРАЊА УПЛАТЕ.
ИЗЈАВА КОЈА СЕ ДОСТАВЉА ПРЕ ПРЕУЗИМАЊА ЧЛАНСКЕ ЗНАЧКЕ

МОЛБА ЗА ЧЛАНСТВО