УЧЛАНИ СЕ

Сваки члан наше организације има могућност

  1. Похађања стручних курсева и семинара по повољнијим ценама од осталих грађана.
  2. Коришћења услуга са попустом код наших партнерских организација.
  3. Објаве стручних текстова и анализа са својим подацима и фотографијом као видом личне промоције на нашем сајту за подручије Републике Србије али и међународном сајту.
  4. Да са својим стручним или научним радом уз покровитељство наше организације учествује на међународним конференцијама безбедности.
  5. Да под патронатом организације реализује сопствени курс из сфере безбедности.
  6. Да постане инструктор у оквиру организације.
  7. Да своју компанију представи осталим члановима као партнерску.
  8. Да постане званични представник уз формирање канцеларије у свом граду.

У делу Документа можете прочитати правилник о изгледу, набавци и коришћењу чланске значке. Свака злоупотреба чланске значке представља индивидуално кривично дело. Mолимо чланове да до изјашњавања МУП Србије не носе чланске значке. Потребно нам је мишљење да наша чланска значка не нарушава визуелни идентитет званичне значке МУП Србије.

Молимо особе са кривичним досијеима да не троше наше и њихово време !

ОД 1. АПРИЛА 2019 ЧЛАНСКЕ КАРТИЦЕ ИМАЈУ НА СЕБИ ОЗНАКУ ЗВАЊА КОЈЕ ЧЛАН ИМА У СКЛАДУ СА ПРАВИЛНИКОМ О АНГАЖОВАНИМ ЧЛАНОВИМА
ИЗГЛЕД НОВЕ ЧЛАНСКЕ КАРТИЦЕ ОД МАЈА 2020. ГОДИНЕ. Старе картице важе до априла 2021 године. ПРОВЕРА ЧЛАНСТВА ВРШИ СЕ УЧИТАВАЊЕМ КЈУАР КОДА.

ИЗГЛЕД НОВЕ ЧЛАНСКЕ КАРТИЦЕ ОД ПРВОГ СЕПТЕМБРА 2021


ИЗНОС ЧЛАНАРИНЕ КОЈА ВАЖИ 365 ДАНА. ПРИПАДНИЦИ ВОЈСКЕ, ПОЛИЦИЈЕ, ПЛАЋАЈУ СХОДНО СТАТУТУ ИЗНОС ОД 1250 ДИНАРА

Чланска документа шаљемо поштом или их уз претходну најаву можете подићи код нас у канцеларији у Београду, Савска 9 трећи спрат уз претходну најаву на телефин 0649666777 или мејл police.ipo@gmail.com