НАЈАВА ДОГАЂАЈА-УЧЕШЋЕ У РАДУ УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА

Представници нашег удружења на позив Уједињених Нација, Департмана за борбу против дрога и организованог криминала боравиће у штабу Уједињених Нација у Бечу од 17.до20. Октобра и учествоваће у раду Конференције у скалду са Конвенцијом Уједињених Нација о транснационалном организованом криминалу.

 

Ово је трећи пут да су наши експерти позвани да учествују у раду УН везано за организовани криминал што је још једна потврда доброг рада нашег удружења. Из Беча Вам се јављамо са првим утисвима !