МЕЂУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА У ШТИПУ, С.МАКЕДОНИЈА

ДОКТОРАНТ ДАНИЕЛА ТРАЈКОВСКА

Петог септембра 2019 године одржана је међународна научна конференција под називом Social Changes In The Global World. Шеста по реду конференција у организацији Правног Факултета Универзитета Гоце Делчев са седиштем у Штипу.

КОНФЕРЕНЦИЈУ ЈЕ ОТВОРИО ДЕКАН ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА

Пред великим бројем научних радника из области безбедности, миграција, економије и политике који су своје научне радове излагали на шест панела , нашу организацију представљала је Данијела Трајковска.

Научни рад под називом Migration, Human Rights, Political and Security Risks for Small States заједно су написали председник ИПО Илија Животић и Даниела Трајковска. У раду је описана тренутна позиција Северне Македоније и Републике Србије у међународној заједници , њихова повезаност у проблематици миграција са посебним освртом на илегалне мигранте. Такође дат је осврт на двојаке стандарде Брисела према овим земљама у односу на Хрватску и Мађарску којима се толерише затварање граница и примена силе према мигрантима.

РАД ЈЕ ОБЈАВЉЕН У ЗВАНИЧНОМ ЗБОРНИКУ РАДОВА

Ову прилику користимо да још једном позовемо све чланове да нам пошаљу своје научне и истраживачке радове и да их под патронатом наше организације презентујемо на међународним конференцијама.

ЗБОРНИК РАДОВА