ЈАЧАМО ИПО ТИМ

Нови члан ИПО Тима од данас је наш члан из Бора Марија Шутуловић. Доношењем данашње одлуке о постављењу Марије Шутуловић на место Саветника Председника ИПО за борбу против породичног и вршњачког насиља наша организација улази у припреме за почетак другог полугодишта школске 2019/2020 године. Тада нас очекују многе акције као што су трибине, предавања и дељење флајера у којима ће Марија активно учествовати као организатор.

Марија је Дипломирани Клинички Психолог, била је активна у великом броју акција усмерених ка спречавању свих врста насиља и једна је од оних који нису стали са својим образовањем након стицања факултетске дипломе већ је наставила да похађа курсеве и остале видове едукације.

МАРИЈА ШУТУЛОВИЋ САВЕТНИК ПРЕДСЕДНИКА ИПО ЗА БОРБУ ПРОТИВ ПОРОДИЧНОГ И ВРШЊАЧКОГ НАСИЉА

Именовање Марије је само почетак, ускоро нас очекује формирање секције на нивоу ИПО која ће се једним студиозним приступом бавити горе наведеном проблематиком.