САСТАНАК ДЕЛА МЕЂУНАРОДНОГ РУКОВОДСТВА ИПО

Као што је већ познато ИПО организација је од јануара ове године регистровала централну канцеларију у Милану, договором ИПО секција Србија, Црна Гора, Италија, Бугарска и Француска. За извршног председника изабран је председник ИПО Италија Др.  Мареглен Томори који је тиме постао и главни наш оперативац на терену. Оснивач ИПО Србија Доцент др Илија Животић је остао први оснивач и почасни председник док су председници осталих секција оснивача International Police Organization IPO Headquaters како формално носи назив регистрованог правног лица у Милану добили адекватна задужења.

Др Томори је на себе преузео велику одговорност а то је да два пута годишње обилази све секције као би смо на адекватан начин координирали наше активности.

Овог викенда био је у Београду где је са председником ИПО Србија и нашом заиста незамењивом Санелом Николић одржан низ састанака и где смо направили одређене планове које ћемо спровести до Нове Године. У склопу тога, очекује нас израда још неколико врста сувенира, нових чланских значки које ни на који начин неће угрожавати визуелни идентитет значке МУП Србија и још много тога.

 Такође Санела Николић је добила специјалну захвалницу за свој досадашњи допринос спровођењу и имплементацији ИПО програма за друштво у целини. Залагање које је она приказала кроз бројне едукације али и рад на контролисању рада свих секција нису могли проћи неопажено стога је ова захвалница доспела у праве руке.

Овом приликом установили смо једнобразни изглед рол- апа за све секције уз коришћење националних застава. У плану је и једна велика ИПО конференција за пролеће следеће године на којој ће се окупити већина лидера из целог света, наравно у Београду а која ће бити пропраћена адекватним предавањима за чланове.

ИПО ТИМ