ПРЕДАВАЊЕ О БИОТЕРОРИЗМУ У ПОДГОРИЦИ

ИВАН ПЕКИЋ, ЕЛИЗАБЕТА РИСТАНОВИЋ И ГОРАН ЈАНКОВИЋ КАО ПРЕДАВАЧИ

Седмог фебруара у Подгорици чланови наше секције ИПО Црна Гора организовали су у хотелу Подгорица веома интересантно и добро осмишљено предавање на тему савременог тероризма са посебним освртом на биотероризам.

МАГИСТАР БЕЗБЕДНОСТИ ИВАН ПЕКИЋ

Уводну реч о тероризму, његовим коренима и како се развијао током историје дао је магистар Иван Пекић. Овога пута Пекић је посебну пажњу посветио нарко тероризму и опасностима од повезивања нарко банди и терористичких организација.

ДР.ЕЛИЗАБЕТА РИСТАНОВИЋ

Др. Елизабета Ристановић са ВМА, један од најбољих Европских стучњака за вирусе своје излагање посветила је историји вируса и њиховом утицају на човечанство. Посебну пажњу присутних привукао је део излагања о биотероризму и могућој злоупотреби вируса који се чувају у лабараторијама. Могло се чути мишљење овог врхунског струшњака и о актуелном Корона вирусу и како ће се ситуација развијати на основу ранијих искустава са сличним вирусима.

МАГИСТАР ГОРАН ЈАНКОВИЋ НАЧЕЛНИК СЛУЖБЕ ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА ПОДГОРИЦА

Начекник Јанковић се надовезао на излагање Др. Ристановић и говорио јре о хемијском тероризму. Присутне је највише интересовало како су његови људи обучени за такве ситуације и какви су протоколи у Црној Гори у таквим случајевима.

О пажњи коју је ова конференција изазвала у Подгорици али и о квалитету предавања и самих излагача најбоље говоти присуство више ТВ екипа и новинара који су у својим гласилима пренели утиске са догађаја.

ПРЕДСЕДНИК ИПО ЦРНЕ ГОРЕ ЖАРКО ЈАНКОВИЧ И ДР.ЕЛИЗАБЕТА РИСТАНОВИЋ

На крају конференције Председник наше секције у Црној Гори доделио је захвалницу и почасно чланство Др.Елизабети Ристановић и најавио нова предавања.