ОДЛУКА О ИСКЉУЧЕЊУ

На основу Статута Удружења ИПО доносим следећу ОДЛУКУ :

 

ИСКЉУЧУЈЕ СЕ ИЗ ЧЛАНСТВА КАТАРИНА ЈОВИЋ СА ЧЛАНСКОМ ЛЕГИТИМАЦИЈОМ БРОЈ 01-407.

ОДЛУКА СТУПА НА СНАГУ 20.07.2020 У 22: 00

Председник

Илија Животић