МЕСТО ЗЛОЧИНА- АНАЛИЗА И МАПИРАЊЕ

МЕСТО ЗЛОЧИНА,АНАЛИЗА И МАПИРАЊЕ

Место злочина је било која локација на којој се десио злочин или било које подручје које садржи доказе о том кривичном делу. Први и најбитнији корак је обезбеђење лица места од стране полицијских службеника који први стижу на лице места на ком се догодило кривично дело. Лице места се обележава траком ,како не би дошло до нарушавања истог и како не би дошло до контаминције доказа који су затечени на лицу места. Како би се очувао интегритет лица места некада је потребно да полиција блокира шире подручје око места злочина. Под обавезно је такође ,да се задрже сви сведоци и могућа осумњичена лица. Постоји више врста места злочина.

Најтеже је лице места на отвореном ,јер најлакше долази до контаминације доказа, услед могућих временских прилика, као што су ветар или топлота, као и могућих животињских активности ,које је немогуће контролисати у неким ситуацијама. Такође ,лице места које се обрађује ноћу, без обзира какво се осветљење користи, увек постоји опасност од губитка или уништавања доказа. Све ове чињенице у највећој мери утичу на даљи ток истраживања као И на будући судски процес, где ће бити изнети као докази.

Сада је све припремљено за екипу која ће извршити увиђај, истражитеље И форензику. Пре био каквог померања ,сваки доказаће се обележити,а затим фотографисати. На крају се појединачно пакују И транспортују у лабараторију,која ће даље обрађивати сваки доказ.

Анализа злочина укључује систематску анализу образаца злочина ,који ће помоћи да се ефикасије распореде ресурси како би лакше дошло до идентификовања И хватања починилаца. Разматраће се да ли је кривично дело извршено по старом или можда новом обрасцу, да ли је кривично дело учинио појединац или група, пружаће се информације од значаја за полицијске безбедносне агенције, као И припрема података за суд. Наравно, не може било који полицијски службеник вршити анализу злочина. За то постоји аналитичар криминала.

Уобичајена је заблуда да аналитичар криминала излази на место злочина како би истразио доказе. Аналитичари криминала читају полицијске извештаје, идентификују обрасце, прикупљају податке који пружају кључне информације агенцијама за спровођење закона. Аналитичар криминала подржава рад полиције пружањем стратешке процене, тактичке процене, профилисањем проблема И профилисањем субјеката.

Аналитичар криминала ће прикупити И анализирати статистике о криминалу ,израдити извештаје ,истражити дугорочне проблеме, И презентовати стратегије одговора ,користити технологије мапирања злочина итд…

Мапирање злочина је поддисциплина географије, која се фокусира на мапирање инцидената,о дносно омогућава аналитичарима криминала да идентификују жаришта злочина. Мапирање злочина нам не говори само о месту где је дошло до злочина, већ и где починилац ,али И жртва, живи,ради и обавља остале активности .

Постоје три врсте криминалистичке анализе које се могу догодити путем мапирања злочина.

АНАЛИЗА ТАКТИЧКОГ КРМИНАЛА – краткорочно ,како би се зауставиле радње које се тренутно дешавају

АНАЛИЗА СТРАТЕШКОГ КРИМИНАЛА – дугорочно, како би се идентификовала подручја са високом стопом криминала, са циљем смањивања истог.

АНАЛИЗА АДМИНИСТРАТИВНОГ КРИМИНАЛА – разматра распоређивање полиције на места која су од значаја

На крају ,закључујемо да су радови на мапирању злочина, усмерени на подршку полиције у заједници.

Санела Николић