ПРЕДАВАЊЕ ЗА НАСТАВНИКЕ ОШ БРАНКО РАДИЧЕВИЋ

Професори Марија Ранђеловић и Илија Животић, одржали су 20. Априла 2024 године предавање Хобијем против насиља за 65 наставника Основне школе Бранко Радичевић у Батајници.Предавање се састојало из 2 дела. Животић је у свом делу предавања представио правне акте Уједињених Нација, Устав Републике Србије као и домаће законе и правилнике који обавезјз наставнике у поштовању права детета у свом раду као и објаснио појединости из истих које омогућавају квалитетнији рад у борби против вршњачког насиља.

Посебан нагласак је стављен на правилнике који се тичу поступања у случајевима вршњачког насиља који су овим путем детаљно објашњени присутнима.

Наставнике је највише интересовало формирање школских секција које су наши стручњаци издвојили као оне које помажу у превенцији али и санирању последица вршњачког насиља. Представили смо неколико заиста успешних примера из школа у Србији које их већ дуже времена спроводе веома успешно.