ВРТИЋ ИВА И МАША ОБУКА ШИФРА БАРБАРА

Током Јуна месеца посетили смо Лазаревац и на позив власника предшколске установе Ива и Маша запосленима пружили обуку о поступању са децом у непредвиђеним ситуацијама Курс Шифра Барбара. у обуци су учествовали и инструктори Центра за Безбедност ДБА.