РАДНИ САСТАНАК У КОМИТЕТУ ЗА БОРБУ ПРОТИВ ДРОГА ПРИ УН

Наша организација је партнер Комитету за борбу против дрога при УН од краја 2018 године. У протеклом периоду одржано је неколико трибина о злоупотреби психоактивних супстанци на територији Србије, Босне и Херцеговине, Италије и Црне Горе. О свим тим догађајима благовремено смо известили дотични комитет.

Данас су наши представници који иначе воде ИПО секцију у Црној Гори били на радном састанку у овом радном телу које координира радом агенција и невладиних организација које се баве борбом против дрога са Уједињеним Нацијама.

Жарко Јанковић и Машан Анђелић били су на изузетно корисном радном састанку са пројект менаџером комитета Саром Пиркер коју су упознали са нашим досадашњим активностима али и неким пројектима који су тек у плану. Након конструктивног разговора у коме смо добили одређене смернице за даљи рад у борби против дрога , добили смо и позив за наредну конференцију УН против дрога 12. децембра у Бечу.

Такође разматрана је наша иницијатива да делегација овог Комитета при УН посети наше секције у Србији и Црној Гори и да заједно овде на терену урадимо неке активности.

Такође госпођа Сара Пиркер нас је обавестила да ћемо добити ускоро план Комитета за 2020 годину са њиховим планираним активностима и позвала нас да се прикључимо што активније у рад комитета.

ПОТВРДА О ПРИЈЕМУ У КОМИТЕТ ЗА БОРБУ ПРОТИВ ДРОГА ИЗ 2018