ПРЕДАВАЊЕ О СПРЕЧАВАЊУ ПРАЊА НОВЦА

Научно предавање доц.др Ратомира Антоновића, научног сарадника на тему прања новца. Дат је приказ правног и практичног решавања овог проблема уз анализу безбедносних ризика и фактора који детерминишу појаву прања новца.

У самом предавању су анализирани конкретни случајеви прања новца, модалитети прања новца и злоупотреба које настају и дешавају се у пракси држава чланица ЕУ, као и држава кандидата за чланство у ЕУ.

 

На крају предавања, разматрани су сви механизми сузбијања појаве прања новца, уз анализу међународне легислативе и легислативе међународне заједнице као правног оквира. Предавању је присуствовало 20 чланова ИПО из Аустрије, који су на крају постављали питања предавачу и заједнички дискутовали о теми, као и  другим, сродним темама.