ОДРЖАНО ОНЛАЈН ПРЕДАВАЊЕ ОБАВЕШТАЈНИ МЕНАЏМЕНТ

Данас смо за чланове ИПО Србија одржали уводно предавање о обавештајном менаџменту. Ово ће бити прво предавање у низу везано за обевештајне службе.

Предавање је било подељено на неколико целина 

Шта је обавештајни менаџмент

Место обавештајног менаџмента у организацији

Функције обавештајног менаџмента

Задаци обавештајног менаџмента

Улога обавештајног менаџмента

Циљеви обавештајног менаџмента

Дефинисање обавештајног менаџмента

Место обавештајног менаџмента у организацији

Предавању је присуствовало 30 чланова ИПО Србија који ће у наредном периоду добити адекватне сертификате.