Naš član Marija Šutulović na tribini u Boru

26.11.2019.godine u Narodnoj biblioteci u Boru, u okviru 16 dana aktivizma borbe protiv nasilja, održana je tribina pod nazivom ’’Saradnja institucija u sprečavanju nasilja u porodici’’. Tribinu je organizovala Hajrija Ramadani ispred Udruženja žrtava nasilja HAJR, u saradnji sa IPO i DBA, ispred kojih nas je predstavila Marija Šutulović, klinički psiholog, koja je naš član, gde je govorila kojim se problemima iz oblasti bezbednosti bavimo, i na koji način se bavimo problemima nasilja u porodici i nasilja uopšte. Takođe je istakla da se naše organizacije zalažu za izmene zakona radi zaštite ličnih podataka žrtava nasilja u postupcima koji se vode pred državnim organima, u smislu da podaci ne budu dostupni vršiocu nasilja, kako bi se sprečilo ponavljanje ovog krivičnog dela.

Marija Šutulović

Konkretno, to se odnosi na adresu žrtve nasilja i druge bitne podatke koji se nalaze u sudskim presudama, rešenjima i ostalim dokumentima koji se dostavljaju vršiocu nasilja i njegovom advokatu. Slažemo se da podaci budu dostupni sudu, ali ne i onome ko je izvršio krivično delo nasilja. Takođe, Marija je naglasila da, konkretno, kada se radi o porodičnom nasilju i nasilju uopšte, IPO i DBA kao NVO mogu pomoći kroz savetovanje žrtava nasilja i njihovih porodica, kroz pomoć u načinu postupanja kada do nasilja dođe, a sve to kroz edukacije, davanje saveta, obilazak žrtava nasilja, prikupljanje podataka, praćenje stanja.

Nije nepoznata činjenica da su žrtve nasilja otvorenije i poverljivije prema ljudima iz nevladinog sektora. Takođe, bitna činjenica je da prilikom pomoći žrtvama nasilja, ne odajemo lične podatke tih osoba. Jako je bitno naglasiti da ŽRTVA NIJE SAMO OSOBA KOJA JE PRETRPELA ILI KOJA TRPI NASILJE, već da nasilje trpe i deca, kao i ostali članovi porodice i neretko bliža okolina žrtve.
Osim organizatora i članova organizacije HAJR, i Marije Šutulović, predstavnika naše dve organizacije, na tribini je učestvovao gradonačelnik Bora Aleksandar Milikić, direktorka Centra za socijalni rad u Boru Mirjana Mitrović, inspektorka iz PU Bor koja radi na poslovima nasilja u porodici Ljiljana Baj, kao i predstavnici iz obrazovanja, zdravstva i tužilaštva.