ИСПИТИВАЊЕ ЈАВНОГ МЊЕЊА ЗА ПОТРЕБЕ НАУЧНИХ ИСТРАЖИВАЊА

Поштовани чланови, неколико Вас нам се обратило са молбом да вам доставимо податке истраживања јавности које би сте могли да користите за писање научних радова. У складу са првом молбом у периоду од 05.02.2021 до 07.02.2021 спровели смо истраживање са два питања. Прво питање је било: Која држава има највећи меки утицај на грађане Србије ? Понуђени одговори су били Кина, Русија, САД. У анкети је учествовало 278 грађана старости од 22-60 година. Резултат одговора је следећи  :

Русија 140 односно 50,36 процената сматра да Русија има највећи меки утицај

Кина 84 односно  30,22 процената сматра да Кина има највећи меки утицај

САД 54 односно 19,42 процената сматра да САД имају највећи меки утицај

 

Након тога грађанима смо поставили следеће анкетно питање и добили резултате : Русија шири меку моћ у Србији путем ?

  1. Политичара – за ову опцију гласало је 79  од 180 испитаника тј 43,9 процената
  2.  Медија и друштвених мрежа- за ову опцију гласало је 35 од 180 испитаника тј. 19,4 процената
  3. Различитих удружења ( Козаци, групе пријатељства и сл.) – за ову опцију гласало је 46 од 180 испитаника тј. 25,6 процената
  4. Отварањем нових радних места- за ову опцију гласало је 20 од 180 испитаника тј. 11,11

 

На питање како виде односе између Србије и САД у будућности грађани су гласали овако :

Највећи број грађана сматра да САД свој утицај шире преко политичара 51 проценат, медија 16 процената, војне сарадње 10 процената и 23 процената грађана сматра да САД утицај шире преко инвестиција, донација и отварањем радних места