УЧЛАНИ СЕ

Сваки члан наше организације има могућност

  1. Похађања стручних курсева и семинара по повољнијим ценама од осталих грађана.
  2. Коришћења услуга са попустом код наших партнерских организација.
  3. Објаве стручних текстова и анализа са својим подацима и фотографијом као видом личне промоције на нашем сајту за подручије Републике Србије али и међународном сајту.
  4. Да са својим стручним или научним радом уз покровитељство наше организације учествује на међународним конференцијама безбедности.
  5. Да под патронатом организације реализује сопствени курс из сфере безбедности.
  6. Да постане инструктор у оквиру организације.
  7. Да своју компанију представи осталим члановима као партнерску.
  8. Да постане званични представник уз формирање канцеларије у свом граду.

Чланство износи 4000.динара годишње.

Молимо особе са кривичним досијеима да не троше наше и њихово време !

Молба за чланство