НАШИ КУРСЕВИ

Пријављивање преко линка:

https://www.interpolice.org/kurs

Курс је намењен запосленима у вртићима као и боравку основне школе. Састоји се од н
иза практичних поступака које је неопходно предузети у случајевима непредвиђених ок
олности као што су пожар, поплава и земљотрес. Посебан део ове едукације посвећен је
 превенци нестанака деце. Курс је назван по несталој девојчици Барбари Витез. Спровод
и се у садајству са нашом партнерском организацијом Центар За Безбедност ДБА.

Можете се пријавити путем електронске поште.