ЗАХВАЛНИЦА УДРУЖЕЊА ХАЈР ЗА НАШ РАД

ХАЈРИЈА РАМАДАНИ И ПРЕДСЕДНИК ИПО ИЛИЈА ЖИВОТИЋ

Удружење за борбу против насиља и за пружање подршке жртвама насиља Хајр одржало је у Београду у Вили Јелена годишњи скуп за медије и сараднике. Захвалницу за Хуманост и пожртвованост у пружању помоћи у борби против насиља добила је и наша организација.

ИПО је као организација прва подржала госпођу Хајрију Рамадани да поднесе предлог измена закона како би се као жртве насиља третирале не само особе које су директно претрпе насиље већ и њихови ближњи, чланови породице који су на индиректан начин тиме погођени. Овакав приступ допринео би томе да већи број грађана може добити бесплатну стручну помоћ ради превазилажења последица насиља. Ми сматрамо да није довољно зацелити само физичке ране, већ да је потребно санирати и душевну бол и психичке трауме настале код брачног друга, родитеља или детета уколико неко у породици преживи насиље.

Такође на свакој нашој трибини госпођа Рамадани је имала свој део излагања везан за жртве вршњачког насиља, жртве породичног насиља итд. На трибинама о штетности употребе дрога такође су представници удружења Хајр добили део излагања где су представљали своје погледе на породицу у којој се налази особа зависник и како се цела та ситуација одражава на породицу.

Мислимо да је овај вид сарадње изузетно добар, да се наша излагања допуњују и да заједно дајемо један квалитетан допринос нашем друштву. Хвала удружењу Хајр на захвалници а сарадњу засигурно унапређујемо током 2020 године.