ШТА ЈЕ ПОЛИГРАФ

 Полиграф је апарат који може истовремено да бележи више физиолошких процеса у организму (крвни притисак, пулс, брзину дисања, психогалвански рефлекс). На основу добијених параметара може се са великом вероватноћом  рећи да ли је особа говорила истину или не. Међутим, уређај не мора бити 100 процената прецизан, затим уређај не даје одговор лаж или истина на дисплеју већ се закључак доноси упоређујући добијене резултате са резултатима који се сматрају референтним. Из тог разлога, полиграфско тестирање не представља доказ на суду већ може представљати индицију . Нпр. уколико нека особа ,,прође” полиграф то јој се узима на суду као олакшавајућа околност а уколико не прође, суд јој то може узети као отежавајућу околност.  Највећу корист од полиграфског тестирања има полиција и тужилаштво. Уколико особа прође полиграфско тестирање, истрага се окреће у другом правцу, скраћује се време истраге, штеде ресурси и може се доћи до решења на другој страни. Уколико особа одбије или не прође полиграфско тестирање, то је сигнал полицији и тужилаштву да ту нечега има, да се нешто крије. Уобичајено је да се тада према таквим лицима проширује истрага, да се држе под надзором или да се тражи притвор уколико су у питању тежа кривична дела.

Полиграф се често користи у службама безбедности свуда у свету када се раде унутрашње контроле, затим у великим компанијама када дође до крађе интелектуалне својине или омогућавања других кривичних дела. Постоје примери из великих компанија да се запослени обавезују на могућа полиграфска тестирања у будућности. 

Врло често родитељи тестирају своју децу у специјализованим агенцијама око употребе наркотика али су и чести случајеви да супружници захтевају да се партнер подвргне тестирању како би разрешили сумње око верности и превара због чега данас и у Србији постоји већи број агенција које се баве овом услугом.

Постоје урбане легенде о томе да обавештајне службе подучавају своје припаднике да у случају откривања и полиграфског тестирања ,,преваре” уређај специјалним техникама дисања, коришћењем таблета, скретањем мисли на нешто друго и слично. Прецизност резултата је по тврдњама особа које раде са овим уређајем 90 до 93 процента а списак питања је између 3 и 10, највише 15 јер се након 7-8 питања особа која се тестира сама по себи узнемири па резултати могу бити нерелевантни.

Наш савет је свакако да не чините кривична дела па самим тим тако и избегнете разне непријатне ситуације мађу којима је и свакако полиграфско тестирање.