СЕКЦИЈА ЗА КРИЗНО ДЕЛОВАЊЕ ПРВА ОБУКА


У Нишу је одржана прва у низу обука из заштите од пожара. Чланови су имали теориску обуку на којој су упознати са:
1.⁠ ⁠Прописима
2.⁠ ⁠Поступак у случају пожара
3.⁠ ⁠Узроци пожара и превентивне мере
4.⁠ ⁠Процес горења
5.⁠ ⁠Сретства за гашење пожара
6.⁠ ⁠Стабилне инсталације за гашење
7.⁠ ⁠Ручни апарати за гашење
8.⁠ ⁠Хидрантска мрежа.

Акценат је стављен на упутства у случају пожара у домаћинству. Шта и како се понашати како угасити пожар а не угрозити себе и друге. Како се евакуисати из просторија захваћене пожаром.
Затим је одржано предавање понашање у случају пожара у шуми.
Уколико уочите шумски пожар како избећи шумски пожар, евакуација из шуме, приручна средства за гашење шумског пожара.
На крају је одржано предавање ПОСТУПЦИ У СЛУЧАЈЕВИМА ДИРЕКТНОГ “КОНТАКТА” СА ВАТРОМ
Како помоћи особи коју је захватио пламен
Почетак гашења, прва помоћ унесрећеној особи, и поступак гашења и помоћ себи уколико вас је захватио пламен.
После тога се приступило решавању теста из ЗОПа.
Чланови који су положили тест су прешли на практични део.
Коришћење хидраната у случају пожара, и мобилних уређаја за почетно гашење пожара.
Чланови коју су положили теорију и прсксу добијају сертификат и самим тим иду на следећи ниво обуке.