РЕАЛИЗОВАН ВЕБИНАР БОРБА ПРОТИВ ТРГОВИНЕ ЉУДИМА

 

Данас смо одржали онлајн предавање под називом Борба против трговине људима. Повод је био Европски дан борбе против трговине људима чиме смо имали намеру да се придружимо бројним НВО са старог континента које су на сличан начин обележиле овај дан.

Само предавање се састојало из неколико целина које је на изузетно приступачан начин формулисао и представио данашњи предавач Доцент др Илија Животић.

У првом делу обрађена је законска регулатива у Републици Србији као и објашњена разлика између овог кривичног дела и кривичног дела илегалног преласка границе. Животић је приказао и став УН о овим кривичним делима кроз различите декларације.

Затим су приказане карактеристике најчешћих жртава као разлози због којих нека особа може постати жртва. Наравно као и током целог предавања посебан акценат је стављен на децу као потенцијалне жртве.

У једном тренутку у предавање се укључила и психолог Марија Шутуловић јер смо имали намеру да објаснимо значај рада са жртвама трговине људима из њеног домена. Односно ,ставили смо акценат на санирање психичких последица код жртава о чему се по нама доста мање говори.

Надамо се да смо овим предавањем коме је присуствовало 35 чланова макар мало подигли свест грађана и да ће се прича о томе проширити јер трговина људима је нажалост реалност у 21 веку како год то да некоме звучи.

 

ИПО Тим