ПРЕДАВАЊЕ О ДИГИТАЛНОМ НАСИЉУ

У недељу, 22. Октобра, Марија Шутуловић, клинички психолог и Саветник председника ИПО за
превенцију вршњачког насиља и насиља у породици, одржала је вебинар за наше чланове под
називом ''Дигитално насиље и превенција''.
Нашим члановима представљено је шта све спада у диитално насиље, на које начине се врши
дигитално насиље, како предатори вребају децу на интернету, на које начине долазе до њих, и
како деца упадају у замке. Изнела је бројне статистике о штетности интернета и штетан утицај на
развој мозга код деце.
Нису занемарене ни предности које нам интернет нуди, па је поводом тога члановима
представљено и на који начин ми као одрасли можемо да усмеримо децу да правилно и
квалитетно користе интернет и друштвене мреже, како да се сачувају и како да их ми сачувамо од
бројних опасности на интернету.