ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ НАУЧНИХ РАДОВА

Поштовани чланови,

Позивамо Вас да нам доставите научне радове из следећих области :

Безбедност и здравље на раду
– Управљање ризиком у заштити
– Законска регулатива и имплементација прописа
– Едукација, оспособљавање и образовање
– Техничко-технолошка заштита
– Медицина рада и заштита здравља запослених
– Социо-психолошки фактори (злостављање, мобинг и стрес)
– Лична заштитна опрема
– Стандарди у области безбедности и здравља на раду
– Искуства приликом спречавања ширења и лечења заразне
болести COVID-19
– Примена и искуства
Безбедност у другим областима
– Заштита од пожара
– Заштита животне средине
– Систем заштите и спасавања,
ванредне ситуације
– Заштита лица, имовине и пословања
– Саобраћајно инжењерство
– Машинско инжењерство
– Војно инжењерство
– Безбедност информационих и других система

Јавите се имамо могућност да га објавимо и заједно презентујемо на међународним конференцијама. ИПО сноси трошкове објављивања у зборницима и презентације са путним трошковима на конференцијама.