ОДРЖАН ВЕБИНАР ПРВИ ОДГОВОР ДИГИТАЛНЕ ФОРЕНЗИКЕ

Данас смо одржали један занимљив вебинар за наше чланове на интернационалном нивоу. Било је присутно 154 члана из свих крајева света и свих наших секција. Наша саветница и официр полиције Санела Николић у 90 минута онлајн предавања представила је члановима на течном енглеском предавање под називом Digital Forensic First Responders.

Развијањем модерне технологије сајбер криминал добија на значају што је довело и до потребе да се школују адекватни кадрови у службама безбедности и тужилаштвима. То је такође довело и до повећаног интересовања грађана за ову тему како би знали да се заштите али и да препознају случајеве ове врсте криминала и на време обавесте надлежне органе. Наша организација је у последње време добила већи број упита чланова на ову тему па је то и био основ за данашњу едукацију.

 

У самом предавању Санела је говорила о првим поступцима који се предузимају када је у питању сајбер криминал, односно када је потребно спровести методе дигиталне форензике. Објаснили смо нашим члановима сличности и разлике физичког и дигиталног лица места. Такође смо нашим члановима приказали које су особености дигиталног лица места злочина. 

Приказали смо сличности и разлике у приступу дигиталне форензике на неколико најчешће коришћених уређаја као што су персонални рачунари и таблети, мобилни телефони, интерна средства комуникације и складиштења података у великим корпорацијама али и софтвери које користе компаније у чијем су власништву неке од најпознатијих апликација и платформи за комуникацију и дељење видео садржаја.

Сви чланови који су похађали ову едукацију добиће адекватан сертификат односно потврду о присуству вебинару у наредних 15 дана.