ОБУКА У ВЛАДИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Кaнцeлaриja зa сaрaдњу сa цивилним друштвoм Влaдe Рeпубликe Србиje у сарадњи са Министарством финансија – Упрaвом зa спрeчaвaњe прaњa нoвцa, позвала је представнике наше органиције да узму за учешће на обуци: “Како препознати злоупотребе непрофитног сектора у сврхе финансирања тероризма и како се заштитити”.

велики број учесника на обуци само потврђује њен значај

Схватајући значај ове обуке ИПО је пријавио Уроша Николића нашег члана који се одликује изузетним залагањем у организацији и жељом за напредовањем и стицањем нових знања.

Процена ризика од финансирања тероризма донета је, поред осталог, и сагледавањем и анализом непрофитног (НПО) сектора са аспекта рањивости од финансирања тероризма. Сам ризик на бази критеријума Рањивост од финансирања тероризма оцењен је као средњи, а сагледан је и кроз недовољно ефикасну примену правног оквира која се односи на надзор НПО сектора и делимичну неадекватност ресурса потребних за борбу против финансирања тероризма, као и географско-демографске факторе.

Урош Николић током излагања наших предлога

У складу са индентификованим недостацима и слабостима дефинисане су активностима које је неопходно спровести у наредном периоду у циљу смањења рањивости непрофитног сектора од ризика финансирања тероризма.

Захваљујемо се Влади Србије што је путем Канцеларије за сарадњу са ОЦД омогућила да наши чланови стекну нова знања и вештине која су од значаја за препознавање различитих опасности када се ради о финансирању непрофитног сектора.