КЊИГА ТЕРОРИЗАМ И БЕЗБЕДНОСТ СРБИЈЕ

Данас Вам представљамо књигу, прецизније научну монографију Тероризам И Безбедност Србије. Аутор је Председник ИПО Србија Доцент Др Илија Животић. Важно је напоменути да ово није комад белетристике каквих су пуне књижаре. У питању је ауторско дело које читаоце упознаје са тероризмом и безбедности кроз научни приступ , представљајући ове појаве у првом  и другом делу овог издања.

У трећем делу аутор представља повезаност тероризма и организованог криминала, нарко кланова, миграција  и говори о одговору међународних полицијских организација.

У четвртом делу монографије, Животић је дао преглед по њему најзначајнијих терористичких напада и организација на овим просторима у 20 веку.

Пети део монографије састоји се од изнесених ставова аутора о етно-сепаратистичком, верски фундираном тероризму као и безбедности компанија у Србији у односу на тероризам.

Аутор на крају рада даје свој закључак као и препоруке ради превенције тероризма на простору Србије. 

 

Издавачи су Центар За Стратегијска Истраживања Националне Безбедности https://www.cesnab.org.rs/ водеће научно академско друштво у овом делу Европе на пољу организовања научних конференција из области безбедности,( више од 100 ) и издавања зборника научних радова који заиста представљају сам врх у овој области. Уз ЦЕСНА Б, издавач је и Факултет За Инжењерски Менаџмент https://fim.edu.rs/ који има најиновативнији програм Мастер и Докторских студија безбедности у Србији а на коме је Животић сарадник и доцент.

Главни рецензент монографије је некадашњи декан Факултета Безбедности у Београду професор доктор Радомир Милашиновић уз асистенцију Академика Нешковић Слободана.