НАША ПРЕПОРУКА КЊИГА : НАСИЛНИ ЕКСТРЕМИЗАМ

Данас Вам препоручујемо једно заиста добро издање. У питању је књига Насилни Екстремизам. 

Аутори су Професор Доктор Марија Ђорић,  Професор Кристина Брајовић Цар и  Мастер Александра Марковић. Издавач је Институт за Политичке Студије Београд.

Сам уџбеник је подељен на три целине колико има и аутора и свако је дао подједнак допринос да ово дело изађе из штампе.

У првом делу Др. Марија Ђорић наш заиста најбољи познавалац екстремизма, обрађује поглавља у којима се читаоцу који се први пут сусреће са овом темом презентује шта је то екстремизам уопште, његове сличности са сродним феноменима, историјски развој. У посебном поглављу професор Ђорић Марија нам објашњава везу екстремизма и радикализације, међусобног утицаја миграција и екстремизма преко неколико студија случаја, затим нам говори о повезаности, односно злоупотреби религије у сврху екстремизма и на крају свог дела нас на један начин упозорава на савремена кретањa екстремизма кроз поглавље о женама и деци и екстремизму као и односу екстремизма и друштвених мрежа.

Проф. Кристина Брајовић Цар у свом делу књиге пише о психолошкој позадини екстремизма, етичким смерницама за истраживачку превентивну праксу екстремизма итд.

Мастер Александра Марковић је обрадила поглавље посвећено методологији истраживања насилног екстремизма са посебним освртом на младе.

Књига је изузетно занимљива како за обичног читаоца тако и за све који се у пракси али и на научној бази баве овом проблематиком и заиста заслужује нашу препоруку.